Autor: Holcová, Milena, 1954-

Za humny nejsou lvi /
Nech tu děti a zmiz! /
I města mají vši /
Babky na divoko /